งานมวลชนสัมพันธ์

ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร

- ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส.ตชด.๓๑๗ พร้อม กพ.มว.มชส.ตชด.๓๑๗ รวม ๖ นาย ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร ม.๕ บ้านน้ำลัด ต.บ้านม่วงเจ็ดต้น  อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ จำนวน ๒๒ ครัวเรือน เนื่องในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เสร็จภารกิจ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

จำนวนผู้เข้าชม