โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

  • งานตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมคณะ รวม ๔ นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย พบ ด.ต.ธนชัย มะธิปิไขย ครูใหญ่ฯ คณะครูให้การต้อนรับ

  • งานพัมนาโรงเรียน

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกับครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย หมู่ ๖ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

จำนวนผู้เข้าชม