กองร้อย ตชด.๓๑๗

หมวดมวลชนสัมพันธ์

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ชป.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ ชป.บ.น้ำแพ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม