ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

- พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน รอง ผกก.ตชด.๓๑, พ.ต.ต.หญิง กาญจนา ก้อนคำ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๒ พร้อมคณะ รวม ๔ นาย เดินทางมาตรวจนิเทศงาน โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านรักไทย พบ พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗, ด.ต.ธนชัย มะธิปิไขย ครูใหญ่ฯ พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านรักไทย ม.๖ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

- พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมคณะ จำนวน ๔ นาย เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผนรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของ กก. ตชด.๓๑ พบ ร.ต.ต.ชาญยุทธ วงศ์หนัก ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๓ พร้อมกำลังพล ๑ ชป.ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจสามแยกวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

-พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพล พบ ร.ต.ต.ชาญยุทธ วงศ์หนัก ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๓ พร้อม กพ.จำนวน ๑ ชป.ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ พื้นที่จุดตรวจ และได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ณ จุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

การปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ

-พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมกำลังพล มว.ตชด.๓๑๗๓ จำนวน ๑ ชป. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแผนความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของ กก.ตชด.๓๑ ณ จุดตรวจสามแยกวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

งานกิจการพลเรือน

-ร้อย ตชด.๓๑๗ จัดให้ ร.ต.ท.ปราโมทย์ สอาดทำ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม กพ. รวม ๓ นาย ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพและเงินให้กับบ้านไฟไหม้ไหม้และมอบบ้านโครงการ สร้างหรือซ้อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับอำเภอบ้านโคก และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโคก โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

กิจกรรมอาสา เราทำความดี ด้วยใจ

-ร้อย ตชด.๓๑๗ จัดให้ ร.ต.อ.จตุรพร วชิรวิทยากร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๓๐ นาย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ตั้งหน่วย ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณ กองร้อย ตชด.๓๑๗ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โครงการเผยแพร่ขยายผลสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-ร้อย ตชด.๓๑๗ จัดให้ ร.ต.ท.ปราโมทย์ สอาดทำ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ รวม ๑๐ นาย ดำเนินการเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ขยายผล สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ.น้ำแพ บ.น้อยน้ำแพ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ คน โดยมี พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธิ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.น้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ด้านการพัฒนาหน่วยที่ตั้ง ฐานปฏิบัติการ

-พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ กำลังพล กองร้อย ตชด.๓๑๗ ทุกส่วน ร่วมกันพัฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ที่ตั้ง ทำความสะอาดบริเวณภายใน และด้านหน้าที่ตั้ง ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย กองร้อย ตชด.๓๑๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

จำนวนผู้เข้าชม