ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • มื่อ ๑๖๑๑๔๐ ก.ย.๖๑ พล.ต.ต.มนต์ชัย   เรืองจรัส  ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก.ตชด.๓๑ พ.ต.ต.วีระชาญ  วิริยะวงษ์  สว.ผงป.กก.ตชด.๓๑ ร.ต.ท.หญิง สายสุนีย์  หน้าขาว นว.ผบก.ตชด.ภาค ๓ ได้เดินทาง โดย ฮ.ตร.หมายเลข ๓๒๐๔ มาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.๓๑๗ อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ โดยมี พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗, พร้อม กพ.ร้อย ตชด.๓๑๗ ให้การต้อนรับ  ผบก.ตชด.ภาค ๓ ได้กล่าวให้โอวาท และนโยบายแนวทางการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจหลังจากนั้นเข้ารับฟังบรรยาย สรุปสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงาน โดยมี พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ เป็นผู้บรรยาย และตอบข้อชักถาม ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ กองร้อย ตชด.๓๑๗ จนถึงเวลา ๑๓.๔๐ น. เดินทางกลับ

  • พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม ขรก.ตชด.๓๑๗,อำเภอบ้านโคก, อบต.ม่วงเจ็ดต้น, ทหาร, อปพร., จิตอาสา, คณะครู-นักเรียน รร.วัดจอมแจ้ง, ประชาชน และหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับ ท่านคำพัน  แสงเสิด หน.ห้องบริหารด่านพูดู่, ท่านคำพง  สีวิไล หน.พาสีด่านฯ, พ.ต.พานนะคอน  สิงงาม รอง หน.ตม.ด่านพูดู่ พร้อมคณะทำงานจากสปป.ลาว ร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – ลาว ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมปลูกป่าอาเซียน และการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ไทย – ลาว ณ ด่านถาวรภูดู่ อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

งานกิจการพลเรือน

  • เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น.พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้  ร.ต.อ.เศกฤทธิ์  สยมชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจ รวม ๓๐ นาย ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ อ่านสาร ของพลตำรวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, มอบใบประกาศนียบัตรตำรวจดีเด่น จำนวน ๖ นาย, มอบทุนเด็กกตัญญู จำนวน ๙ คน และร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน นำโดย ร.ต.อ.เพ็ชร  ยศเสือ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ ณ วัดนาขุม ต.นาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์
  • เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ นำชุดครูฝึกร้อย ตชด.๓๑๗ จำนวน ๑๔ นาย ได้ทำการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ โดยมี นายคมน์พิสิฐ สารบุญมา ปลัดอำเภอบ้านโคก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม มี ชรบ.เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๕๒ นาย ภาคเช้าเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ภาคบ่ายเป็นการฝึกบุคคลท่าประกอบอาวุธ จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
  • พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้  ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗, มว.ตชด.๓๑๗๔, เทศบาลตำบลบ้านโคก ร่วมกันซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ ๑ บ้านโคกเหนือ ต.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

การสร้างจิตสำนึก เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

  • เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๖.๓๐น. ร.ต.อ.เพ็ชร ยศเสือ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม จนท.ร้อย ตชด.๓๑๗ กพ.มว.มชส. มว.ตชด ๓๑๗๑-๓๑๗๔ ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๒๐ นาย ร่วมกิจกรรมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุล-จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก โดยมีนาย สุทัศน์ วงศ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน
  • พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส. พร้อม กพ.รวม ๔ นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านน้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
  • พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗, ชุดช่าง ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกับประชาชนบ้านห้วยน้อยกา ม.๑  และบ้านน้ำลัด ม.๕  ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์  ร่วมกันจัดทำป้าย โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านรักไทย 

  • เมื่อ ๒๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ร.ต.อ.เพ็ชร ยศเสือ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมด้วย จนท.กิจการพลเรือน ร้อย ตชด.๓๑๗ จำนวน ๓ นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.บ้านรักไทย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ,ความสะอาดเรียบร้อยของ สถานที่ช่วงปิดเทอม เสร็จภารกิจเดินทางกลับที่ตั้ง

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัส

  • เมื่อ ๐๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.กิตติชัย เจริญดง ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๒ พร้อม กพ.รวม ๔ นาย ร่วมกับ สภ.บ้านโคก ตั้งจุดตรวจ,จุดสกัดที่สามแยกวังสัมพันธ์ บ.ม่วงเจ็ดต้น ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

**กล่องรับฟังความคิดเห็น**

ร้อย ตชด.๓๑๗

- โทร. ๐๕๕ - ๔๘๐๑๗๗

- E-mail [email protected]

- Facebook ร้อย ตชด.๓๑๗

สาระน่ารู้กับ ร้อย ตชด.๓๑๗

ร้อย ตชด.๓๑๗

จำนวนผู้เข้าชม