ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา

การสร้างจิตสำนึก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  • เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐ กำลังพล ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่อำเภอบ้านโคก

งานด้านการปราบปรามยาเสพย์ติด

  • เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๐ ร่วมกับ จนท.ทหาร ชป.ร้อย รส.ม.พัน ๗, จนท.ตร.สภ.บ้านโคก, ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโคก ๑.ตรวจค้นบ้านเลขที่ ๕๗/๕ ม.๔ บ.ห้วยยศ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ตามหมายค้นของศาล จว.อุตรดิตถ์ ที่ ๔๙ ทำการตรวจยึด ๑.ต้นกัญชาจำนวน ๑ ต้น อยู่ในกระถางข้างบ้าน ๒.ใบกัญชาจำนวน ๓ ใบ

  • เมื่อ ๕ ม.ค.๖๑ ร่วมกับ จนท.ทหาร ชป.ร้อย รส.ม.พัน ๗, จนท.ตร.สภ.บ้านโคก ร่วมกันตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒๗ ม.๑ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) สีแดง จำนวน ๒ เม็ด (แตกละเอียด) ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจมีผลเป็นบวก (พบสารเสพติดในร่างกาย)

งานกิจการพลเรือน

  • เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗, ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗, พร้อม จนท.กิจการพลเรือน และ ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๗ นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน นำสิ่งของพระราชทานไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่ยากจนและประสบทุพภิกขภัย (ภัยหนาว) ในเขต ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน รวม ๗๐ ครัวเรือน

  • เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.จตุรพร วชิรวิทยกร ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๑ พร้อม กพ.มวตชด.๓๑๗๑ รวม ๓ นาย นำผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับจากการจัดสรรจาก กกล.ผาเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยากจนและประสบทุพภิกขภัย (ภัยหนาว) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ ผืน โดยได้มอบให้กับ ราษฎร บ.ห้วยไคร้ ม.๖ ต.นาขุม อ.บ้านโคกฯ จำนวน ๑๐ ครัวเรือน มีนายยุทธนา สุขเพียง ผู้ใหญ่บ้าน บ.ห้วยไคร้ นำราษฎรรับผ้าห่มกันหนาว ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

งานด้านกำลังพล

  • เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ ได้ดำเนินการตัดผมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และให้ถูกต้องตามระเบียบ ตามคำสั่งของ ตร. เพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

จำนวนผู้เข้าชม