งานกิจการพลเรือน

งานบรรเทาทุพภิกขภัย (ภัยหนาว)

  • เมื่อ ๘ ม.ค.๖๑ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗, ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗, พร้อม จนท.กิจการพลเรือน และ ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๗ นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน นำสิ่งของพระราชทานไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่ยากจนและประสบทุพภิกขภัย (ภัยหนาว) ในเขต ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน รวม ๗๐ ครัวเรือน

  • เมื่อ ๙ ม.ค.๖๑ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.จตุรพร วชิรวิทยกร ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๑ พร้อม กพ.มวตชด.๓๑๗๑ รวม ๓ นาย นำผ้าห่มกันหนาวซึ่งได้รับจากการจัดสรรจาก กกล.ผาเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยากจนและประสบทุพภิกขภัย (ภัยหนาว) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ ผืน โดยได้มอบให้กับ ราษฎร บ.ห้วยไคร้ ม.๖ ต.นาขุม อ.บ้านโคกฯ จำนวน ๑๐ ครัวเรือน มีนายยุทธนา สุขเพียง ผู้ใหญ่บ้าน บ.ห้วยไคร้ นำราษฎรรับผ้าห่มกันหนาว ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม