งานกิจการพลเรือน

งานบรรเทาทุพภิกขภัย (ภัยหนาว)

-เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๔ ร้อย ตชด.๓๑๗ จัดให้ ร.ต.ต.วิทูลย์ คงเพ็ชรศักดิ์ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.๓๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มกันหนาว ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ตามโครงการ"ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นาย ผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  

 

จำนวนผู้เข้าชม