กองร้อย ตชด.๓๑๗

หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗๑

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการขุนศึก บ.หนองไผ่ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม