ผู้บังคับบัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗

พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ

ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.อ.เศกฤทธิ์ สยมชัย

รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.อ.มานัส เมืองแมะ

รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.ท.จตุรพร วชิรวิทยากร

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๑

ร.ต.ท.กิตติชัย เจริญดง
ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๒

ร.ต.ท.สุนทร นามวงศ์

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๓

ร.ต.ท.บุญส่ง นันต๊ะ

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๔

ร.ต.ท.เพ็ชร ยศเสือ

ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม

ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗

   

จำนวนผู้เข้าชม