ผู้บังคับบัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗

พ.ต.ต.จีรวัฒน์ ภักดิ์วัฒนโภคิน

ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.อ.จตุรพร วชิรวิทยากร

รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

 

รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗

ร.ต.ต.ชาติชาย ชูช่วง

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๑

ร.ต.ต.ประดิษฐ์ กองเงิน
ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๒

ร.ต.ต.ชาญยุทธ วงศ์หนัก

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๓

ร.ต.ท.ประทีป หงษ์ทอง

ผบ.มว.ตชด.๓๑๗๔

ร.ต.ท.ปราโมทย์ สอาดทำ

ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗

 

 

 

 

   

จำนวนผู้เข้าชม