กองร้อย ตชด.๓๑๗

หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗๒

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการช้างพลาย บ.ห้วยไคร้ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม