วิสัยทัศน์

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

  • “ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลัก
    ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓

  • “กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นหน่วยงานของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑

  • “กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ เป็นหน่วยงานในสังกัด ของ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันออก

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗

  • “กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗ เป็นหน่วยงานในสังกัด ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่างด้านทิศตะวันออก

จำนวนผู้เข้าชม