กองร้อย ตชด.๓๑๗

หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗๓

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ณ จุดตรวจแยกวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจตำรวจตระเวนชายแดน ๓๑ (จุดผ่านแดนถาวรภูดู่) อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม