กองร้อย ตชด.๓๑๗

หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๗๓

  • ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองรักษาการณ์ ร้อย ตชด.๓๑๗

 

จำนวนผู้เข้าชม