งานสร้างจิตสำนึกเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

- พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญเมือง มีแหยม ผบ.มว.มชส. พร้อม กพ.รวม ๔ นาย ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านน้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

- พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ สั่งการให้ มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗, ชุดช่าง ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วมกับประชาชนบ้านห้วยน้อยกา ม.๑  และบ้านน้ำลัด ม.๕  ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์  ร่วมกันจัดทำป้าย โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จำนวนผู้เข้าชม