งานสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

-ร้อย ตชด.๓๑๗ จัดให้ ร.ต.ท.ปราโมทย์ สอาดทำ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ รวม ๑๐ นาย ดำเนินการเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ขยายผล สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ.น้ำแพ บ.น้อยน้ำแพ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ คน โดยมี พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธิ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.น้ำแพ ม.๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม