ผลการปฏิบัติงานห้วงเดือนที่ผ่านมา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

  • เมื่อวันที่ ๑๑๑๔๐๐ มิ.ย.๖๒  พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓ รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๒๙ นาย ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๓๑ หัวหน้าคณะ ตรวจราชการพร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ กองร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ ของ แต่ละสายงาน การดำเนินการตรวจฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ พ.ค. ๖๒  พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล ผบ.ร้อย ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม กพ.ร้อย ตชด.๓๑๗ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ชัยวรุตม์  พร้อมญาติ รองฯ รรท.ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมคณะฯ กก.ตชด.๓๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองร้อย ตชด.๓๑๗

งานกิจการพลเรือน

  • เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ พ.ค.๖๒  ร.ต.อ.เศกฤทธิ์  สยมชัย รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๑๗ ร่วม ๓๐ นาย รวมพลเคารพธงชาติ พิธีอ่านสารของ ผบช.ตชด. มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ณ สนามหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๗ และทำบุญอุทิศแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ณ วัดนาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบ ๖๖ ปี
  • เมื่อ ๒๖๐๘๓๐ พ.ค.๖๒  พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ปราโมทย์  สะอาดทำ รอง สว.(ป.)กก.ตชด.๓๑ (ปบ.หน้าที่ มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๗) พร้อมกำลังพล ร่วม ๒ นาย ร่วมกับ อำเภอบ้านโคก ชพส.๓๒๑๙, ร้อย.อส.อ.บ้านโคก, ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร บ.ห้วยครั่ง ทำการก่อสร้างบ้านให้กับ ผู้พิการทางสมองมาแต่กำเนิด บ้านห้วยครั่ง ม.๔ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

การสร้างจิตสำนึก เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

  • เมื่อ ๐๓๑๐๐๐ มิ.ย. ๖๒ พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล  ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม ขรก.ตร.ร้อย ตชด.๓๑๗ รวม ๓๕ นาย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้  ตัดหญ้า รอบบริเวณคูคลอง ณ ศาลเจ้าปู่ตาหมวกคำ อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี เรือตรี วิทยา  เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก เป็นประธาน 

การตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านรักไทย 

  • เมื่อ ๒๒๐๙๓๐ พ.ค. ๖๒  ร.ต.อ.เพ็ชร  ยศเสือ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ พร้อม จนท.กิจการพลเรือน ร้อย ตชด.๓๑๗ เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.บ้านรักไทย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด และการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ให้ทำอย่างต่อเนื่อง เสร็จภารกิจเดินทางกลับที่ตั้ง

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัส

  • เมื่อ ๒๖๐๙๐๐ – ๒๖๑๑๓๐ พ.ค. ๖๒  พ.ต.ท.นพกุล  ไชยกล ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ประทีป  หงส์ทอง รอง สว.(ป.)กก.ตชด.๓๑(ปฏิบัติหน้าที่ มว.ตชด.๓๑๗๔) พร้อมกำลังพล ๗ นายร่วมกับส่วนราชการ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติตามแผน รักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณแนวชายแดนของ กก.ตชด.๓๑ ตั้งจุดตรวจทางยุทธวิธีสามแยกวังสัมพันธ์ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

**กล่องรับฟังความคิดเห็น**

ร้อย ตชด.๓๑๗

- โทร. ๐๕๕ - ๔๘๐๑๗๗

- E-mail [email protected]

- Facebook ร้อย ตชด.๓๑๗

สาระน่ารู้กับ ร้อย ตชด.๓๑๗

ร้อย ตชด.๓๑๗

จำนวนผู้เข้าชม